Všeobecné podmienky použitia

Vitajte na webových stránkach spoločnosti Intersnack a.s. Dúfame, že sa vám naše webové stránky páčia, a radi ich navštevujete. Neustále sa snažíme ponúknuť návštevníkom nášho webu zaujímavé novinky. Zároveň sme však nútení aj stanoviť niektoré pravidlá, ktoré je potrebné pri používaní našich webových stránok dodržovať.


Žiadame vás, aby ste si pozorne prečítali nasledujúce obecné podmienky používania. Platí to najmä pre obmedzenie zodpovednosti, ktoré sú v nich obsiahnuté, pretože každý návštevník súhlasí s týmito obecnými podmienkami používania našich webových stránok.

1. Práva priemyselného vlastníctva

Celý obsah tejto webovej stránky je právne chránený pre Intersnack a.s. Všetky obrázky na tejto stránke, a najmä príslušné práva k priemyselnému vlastníctvu, sú buď vo vlastníctve spoločnosti Intersnack a.s., alebo sú používané spoločnosťou Intersnack a.s so súhlasom tých, ktorí sú oprávnení ich odstrániť. Sme veľmi radi, že vám umožňujeme ukladať časti tejto webovej stránky do vášho počítača pre súkromné použitie. Tento materiál však môžete použiť iba pre osobnú potrebu. Náš písomný súhlas je vyžadovaný pre iné účely.


Software k stiahnutiu a celkové dáta zostávajú úplným vlastníctvom spoločnosti Intersnack a.s. Nemôžeme však dovoliť, aby materiál z tohto webu, napríklad ochranné známky alebo logá, boli používané v publikáciách, alebo akýmkoľvek iným spôsobom pre komerčné účely.


Zverejnenie alebo predanie tejto webovej stránky - či už jej časti alebo ako celku - môžeme povoliť, iba pokiaľ máte licenciu týkajúcu sa týchto práv. Pokiaľ máte záujem o zakúpenie licencie, radi to s vami preberieme. Sme radi, že môžeme užívateľom nášho webu pridávať odkazy na náš web, ale musíme vás požiadať, aby ste nepoužívali žiadnu z našich značiek alebo log na iných weboch.

2. Odosielanie materiálov

Budeme radi, pokiaľ nám pošlete materiál. Radi prijmeme vaše nápady, rady, obrázky alebo súbory. Tu však nemôžeme zaručiť dôvernosť. Musíme taktiež zdôrazniť, že spoločnosť Intersnack a.s, získava všetky práva k všetkým materiálom, ktoré nám naši návštevníci posielajú na naše webové stránky. Máme preto taktiež právo používať tento materiál, ako si prajeme. Nárok na platbu je výslovne vylúčený. Pokiaľ si neprajete, aby sme získali zodpovedajúce práva k zaslanému materiálu, musíme vás požiadať, aby ste nám žiadny materiál neposielali.

3. Obmedzenie zodpovednosti

3.1 Spoločnosť Intersnack a.s. sa vždy snaží poskytovať na svojich webových stránkach iba pravdivé informácie. Nie je však možné zaručiť presnosť alebo spoľahlivosť informácií. Súčasne nemôžeme zaručiť, že web bude k dispozícii taktiež v budúcnosti, a nemôžeme niesť zodpovednosť za akékoľvek poruchy akéhokoľvek druhu. Ďalej nie je možné vylúčiť, že tieto stránky alebo server nemusí byť bez vírusov alebo iných nebezpečných komponentov. Neexistuje ani žiadna záruka, že vyžiadanie informácií z týchto stránok prinesie úspešné výsledky.


3.2 Spoločnosť Intersnack a.s. a všetky osoby, ktoré prispeli k vývoji, doplneniu, alebo dodaniu informácií na tejto webovej stránke, nezodpovedajú za škody vzniknuté v dôsledku používania alebo nemožnosti používať webové stránky. Vylúčenie zodpovednosti sa vzťahuje predovšetkým na následné škody, nemateriálne škody, alebo nepredvídateľné škody. Zrieknutie sa zodpovednosti sa vzťahuje taktiež na všetky prípady, keď dochádza k výmene informácií interaktívnym spôsobom.


3.3 Toto zrieknutie sa zodpovednosti samozrejme neplatí v prípade, že spoločnosť Intersnack a.s.,  jej právni zástupcovia alebo zástupcovia jednajúci s hrubou nedbalosťou alebo dokonca úmyselne porušujú základný zmluvný záväzok. Vylúčenie zodpovednosti sa rovnako nevzťahuje na zodpovednosť za zaručené nehnuteľnosti.


3.4 Spoločnosť Intersnack a.s. v žiadnom prípade nezodpovedá za čiastku, ktorá prevyšuje náklady vzniknuté užívateľovi za prístup na túto webovú stránku.


3.5 Spoločnosť Intersnack a.s nepreberá žiadnu zodpovednosť za materiál, ktorý je publikovaný tretími stranami alebo je na stránkach, na ktoré tento web obsahuje odkaz. Spoločnosť Intersnack a.s. nie je zodpovedná za urážlivé alebo iné nelegálne materiály od návštevníka alebo od tretej strany.

4. Naše zásady ochrany osobných údajov

Na našej domovskej stránke www.pombar.cz sme pre vás vytvorili odkaz na naše pravidlá ochrany údajov. Tu môžete zistiť, kedy a za akým účelom zhromažďujeme osobné údaje - iba s vaším súhlasom - a ako s nimi zachádzame. K ochrane údajov môžete pristupovať taktiež tu: Ochrana údajov

5. Vylúčenie z používania

V spoločnosti Intersnack a.s. si musíme vyhradiť právo zakázať takémuto užívateľovi používanie našich webových stránok, a v prípade potreby od neho požadovať náhradu v prípade, že užívateľ poruší obecné podmienky používania.

6. Záverečné ustanovenia

Spoločnosť Intersnack a.s. si vyhradzuje právo na zmenu obecných podmienok používania. Používaním webových stránok po zmene súhlasíte s aktuálnou verziou obecných podmienok používania.